Construcció de motlles per a injecció i transformació de màteries plàstiques per injecció

Oficina tècnica

Comptem amb un departament d’oficina tècnica per desenvolupar projectes 2D, 3D i mecanització del motlle. Aquest mètode de treball permet realitzar un projecte complet.