Construcció de motlles per a injecció i transformació de màteries plàstiques per injecció

Oficina Técnica

Contamos con un departamento de oficina técnica para desarrollar proyectos 2D, 3D y mecanizado del molde. Este método de trabajo permite realizar un proyecto completo.